WEZWANIE DO ZAPŁATY

21 grudnia 2015

Często spotykamy się z pytaniem czy aby rozpocząć sądową procedurę dochodzenia niezapłaconych należności konieczne jest przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty.

Odpowiedz jest krótka: nie, wezwanie nie jest potrzebne. Trzeba jednak dodać, że do maja 2012 roku, kiedy to miała miejsce dość spora nowelizacja przepisów postępowania cywilnego, wezwanie do zapłaty było koniecznym elementem pozwu.

Mimo, że nie ma obecnie obowiązku wystosowywania do dłużników wezwań do zapłaty uważamy, że jest to dobry zwyczaj handlowy, albowiem nierzadko spotykamy się z sytuacjami kiedy:

a) dłużnik nie miał świadomości długu – np. na skutek działania jego pracowników- wtedy wezwanie do zapłaty ma charakter informacyjny,

b) dłużnik wie o obowiązku zapłaty, ale zwleka z dokonaniem płatności z różnych przyczyn – wówczas wezwanie ma charakter ponaglający. Dłużnik nabiera świadomości, ze dalsza zwłoka spowoduje skierowanie sprawy do sądu,

c) dłużnik kwestionuje należność, ale nie zgłasza tego wierzycielowi .Wówczas wezwanie nierzadko bywa początkiem rozmów zmierzających do wypracowania kompromisu.

Naszym zdaniem już z tych trzech powodów, zanim podejmie się decyzję o skierowaniu sprawy do sądu należy najpierw wystosować wezwanie do zapłaty.

Wezwanie nie musi być sporządzone przez pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Wierzyciel sam może takie wezwanie sporządzić. Ważne by wezwanie było podpisane przez odpowiednią osobę ze strony wierzyciela oraz by zostało skierowane na właściwy adres dłużnika.

Powinno być ono, dla celów dowodowych, wysłane listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli takie wezwanie do zapłaty nie odniesie żadnego skutku, wierzyciel może je wykorzystać w postępowaniu sądowym.