ZMIANY W PRAWIE RODZINNYM CZ. 1

17 listopada 2015

ZMIANY W PRAWIE RODZINNYM cz.1.

Z końcem wakacji- 28 sierpnia 2015 roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących spraw rodzinnych.

Pierwsza zmiana dotyczy kwestii, na którą rzadko zwraca się uwagę, a ma ona jednak istotne znaczenie – chodzi o skład sądu i przepis art 509 kodeksu postępowania cywilnego. Do tej pory sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej były rozpoznawane przez sąd w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Od 28 sierpnia tego roku sprawy te są rozpoznawane przez sąd w składzie jednego sędziego, bez udziału ławników.

Zmiana wydawałoby się niewielka, lecz bardzo istotna dla praktyki.

Nierzadko występowały sytuacje, w których rodzic domagał się zarówno rozstrzygnięcia co do władzy rodzicielskiej jak i co do kontaktów i ustalenia miejsca pobytu dziecka. Choć zagadnienia te są przez prawo rodzinne traktowane odrębnie to w praktyce są ze sobą ściśle powiązane.

W sytuacjach kiedy dochodzi do konfliktu bądź nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej wnioski najczęściej dotyczą ograniczenia bądź pozbawienia władzy razem z ograniczeniem kontaktów bądź ich uregulowaniem aż do ich całkowitego zakazu.

Do 28 sierpnia 2015 roku sprawy o uregulowanie kontaktów i o władzę rodzicielską musiały być rozpoznawane odrębnie, właśnie ze względu na skład sądu, gdyż sprawy o uregulowanie kontaktów sąd rozpoznawał w składzie jednego sędziego. Prowadziło to do sytuacji, że sąd prowadził dwa odrębne ale niemal identyczne postępowania- każda sprawa miała osobny numer, termin, ale czynności podejmowane na rozprawie były te same- sąd więc dwa razy słuchał tych samych świadków, na praktycznie te same okoliczności, rozpoznawał te same wnioski, zarządzał sporządzenie niemal dwóch identycznych opinii. Od 28 sierpnia tego roku na skutek nowelizacji art. 509 kpc wszystkie wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów, a także kwestii ustalenia miejsca pobytu dziecka sąd może rozpoznać prowadząc jedną sprawę, co sprzyja zdecydowanie przyśpieszeniu postępowania i jest dość sporą oszczędności czasu dla wszystkich uczestników procesu. Nie można także pominąć faktu, że takie uregulowanie daje sądowi możliwość lepszego i bardziej kompleksowego podejścia do sprawy mając na uwadze dobro dziecka i jego sytuację w rodzinie, także w kontekście zmiany treści art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o czym opowiemy w następnym wpisie.

Warto zaznaczyć, że skutek zmiany treści art. 509 kpc dotyczy także postępowań już wszczętych, co oznacza połączenie w jedno postępowanie postępowania o uregulowanie kontaktów z postępowaniem o rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej.